Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom

Laatste update: 23 maart 2021

Critical Alignment Yoga School Suzanne de la Fonteijne is gevestigd aan de Don Boscoweg 19, 6871 DH te Renkum, KvK 71345108  en is bereikbaar op telefoonnummer 0647003742, via e-mail info@suzannedelafonteijne.nl of via de sociale media zoals vermeld op haar website suzannedelafonteijne.nl

Persoonsgegevens

Critical Alignment Yoga school Suzanne de la Fonteijne kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Suzanne de la Fonteijne, en omdat u deze hetzij zelf bij het invullen van een inschrijf- en/of contactformulier op de website aan Suzanne de la Fonteijne, dan wel mondeling of anderszins heeft verstrekt. Suzanne de la Fonteijne kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer
 • IP-adres

Waarom Suzanne de la Fonteijne gegevens nodig heeft

Suzanne de la Fonteijne verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.
Daarnaast kan Suzanne de la Fonteijne uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, zoals:

 • het afhandelen van betalingen
 • het verzenden van nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • het bellen of e-mailen van klanten indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • het informeren van klanten over wijzigingen van diensten en producten
 • om goederen en diensten bij klanten te kunnen afleveren

Hoe lang Suzanne de la Fonteijne persoonsgegevens bewaart

Suzanne de la Fonteijne bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld.

Persoonsgegevens delen met anderen

Suzanne de la Fonteijne verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Suzanne de la Fonteijne worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. We maken gebruik van de diensten van Google Search Console. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Suzanne de la Fonteijne gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@suzannedelafonteijne.nl. Suzanne de la Fonteijne zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Op de website bieden wij u een makkelijke manier voor een opt-in of opt-out m.b.t. mails die u van ons wilt ontvangen.

Beveiligen

Suzanne de la Fonteijne neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Suzanne de la Fonteijne maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Suzanne de la Fonteijne verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Suzanne de la Fonteijne op via info@suzannedelafonteijne.nl.

Suzanne de la Fonteijne wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Download Privacyverklaring Suzanne de la Fonteijne vs. 23 maart 2021